- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

عطا نور: هیچ معامله پیدا و پنهانی وجود ندارد/ رهبری جمعیت تصمیم نهایی را می گیرد

عطا محمد نور در صفحه اجتماعی اش در واکنش به خبرهای منتشر شده مبنی بر توافق پنهان میان ارگ و جمعیت و جانشینی محمد اسحاق رهگذر در سمت ولایت بلخ، گفته است که هیچ معامله پیدا و پنهانی وجود ندارد و خبرهای برکناری او از اساس کذب و دروغ است.

این گفته ها در حالی از سوی آقای عطا محمد نور مطرح می شود که روز گذشته منابعی از ارگ ریاست جمهوری خبر از این دادند که «محمداسحاق رهگذر» از اعضای ارشد جمعیت اسلامی در توافقی میان ارگ و جمعیت به عنوان فرد جانشین آقای عطا نور معرفی شده است.

به دنبال این خبر، جمعیت اسلامی نیز ضمن رد آن گفت که از این تصمیم هیچ اطلاعی ندارد.

استاد عطا نور گفته: «با تاکید می گویم تا زمانی که خواسته های مشروعیت جمعیت اسلامی برآورده نشود، هیچ معامله پیدا و پنهانی وجود نخواهد داشت. به تمام تعهدات خود پابند هستیم و تصمیم نهایی را رهبری جمعیت اسلامی می گیرد.»