- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

طرح خط آهن کویته-کندهار تحت بررسی است

«احسان اقبال» وزیر داخله پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه های آن کشور گفته است که افغانستان و پاکستان در حال بررسی طرح خط آهن کندهار-کویته با همکاری کشور چین می باشند.

او همچنین گفت: «طرح ایجاد خط آهنی برای قطار سریع السیر با سرعت ۲۵۰ الی ۳۵۰ کیلومتر از پشاور تا کراچی از مسیر لاهور نیز تحت بررسی است.»

لازم به ذکر است که پاکستان هم اکنون در حال کار بر روی دهلیز اقتصادی چین و پاکستان می باشد که جنوب این کشور را به شمال آن از طریق مسیرهای مختلفی متصل می کند.