- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

طالبان کنترل ولسوالی کوهستانات در بدخشان را بدست گرفت

این در حالیست که براساس گزارش های رسیده این ولسوالی طی دو روز گذشته در محاصره کامل جنگجویان طالبان قرار داشت و تنها مرکز ولسوالی در کنترل نیروهای دولتی بود.

گفته می شود که این ولسوالی پس از آن به تصرف جنگجویان گروه طالبان در آمد که نیروهای کمکی برای بیرون آوردن این ولسوالی از محاصره نرسیدند.

از سوی دیگر، گزارش های دیگر نیز می رساند که درگیری شدیدی در ولسوالی های تشکان و راغستان این ولایت نیز جریان دارد.