- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

شاهراه بغلان-شمال توسط هواداران تیم ثبات و همگرایی بسته شد

بسم‌الله عطاش، یکی از معترضان گفت به خاطر تفکیک ۳ صد هزار رأی تقلبی از رأی پاک دست به اعتراض زده‌اند.

به گفتۀ او، قرار است تا چاشت امروز دامنۀ اعتراض به ولسوالی‌های خنجان، دوشی و بغلان مرکزی نیز کشیده شود.

معترضان هشدار می‌دهند تا زمانی که به خواست‌های‌شان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رسیدگی نشود، شاهراه بغلان-شمال بسته خواهد ماند.

با بسته‌شدن شاهراه بغلان-شمال از سوی معترضان بیش از صدها موتر باربری و مسافربری در دو سوی این شاهراه متوقف ماندند.