- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

سیزده زندانی کلیدی حزب اسلامی آزاد نشدند

نادر افغان، سخنگوی حزب اسلامی به رسانه ها گفته است که به همین دلیل حزب اسلامی با آزادی ۵۵ زندانی دیگر این حزب که حکومت آنان را آزاد می کرد، مخالفت کرده است.

آقای افغان تصریح کرده:” قرار بود که امروز ۶۹ زندانی حزب اسلامی از زندان رها شود اما با مداخله امریکا و کمیسیون حقوق بشر، ۱۳ زندانی مشهور این حزب رها نشد که واکنش حزب اسلامی را به دنبال داشته است”.

وی افزود:”گفته می‎شود که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی نمایندهگان کشورهای خارجی به‌شمول امریکا مداخله کرده‎اند و سیزده زندانی مهم از لیست بیرون شده‎اند، حزب اسلامی و ملت افغانستان نسبت به این کار اظهار تأسف می‎کند.”

سخنگوی این حزب هشدار داده که اگر این ۱۳ زندانی رها نشود، توافقنامه صلح با حکومت را لغو اعلام خواهند کرد.

گفتنی است که رهایی زندانیان حزب اسلامی که به جرایم علیه امنیت ملی و قتل و کشتار متهم نباشند، بخشی از تعهدات حکومت در توافقنامه صلح با حزب اسلامی می باشد.

حکومت افغانستان تاکنون درباره این ادعای حزب اسلامی واکنشی نشان نداده است.

منبع: جمهور