- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

سه کشور به شمول افغانستان احتمالا خواهان لغو برگزاری نشست سارک در اسلام آباد هستند

رسانه های هندی در گزارشی نوشتند هر سه این کشورها اخیرا قربانی حملات تروریستی بوده اند که به گفته آنها عاملان این حملات از داخل پاکستان حمایت می شوند.

همچنین این رسانه ها گزارش داده اند که این سه کشور می خواهند با یکدیگر متحد شده و کنفرانسی با موضوع قربانی های دولت های حامی تروریزم برگزار کنند.

به گزارش این رسانه ها، این سه کشور همچنین در نظر دارند به تمامی دنیا اطلاع رسانی کنند که پاکستان حامی تروریزم است و همچنین می خواهند این کشور را در انزوا قرار دهند.

این اقدام احتمالا به این دلیل است که این کشورها می خواهند بر جامعه جهانی فشار ایجاد کنند تا جامعه جهانی وضعیت حمایت به کشورهای حامی تروریزم را مشخص کنند.

بر بنیاد این گزارش ها، سه کشور همچنین تصمیم دارند شواهد و اسنادی دال بر ادعاهایشان علیه پاکستان تهیه کنند.

این اسناد به طور علنی در اختیار جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که پس از رویداد حمله تروریستی بر یک پایگاه ارتش هند در جامو و کشمیر، برخی مقامات بلند پایه هندی در گفتگو با یکی از رسانه های این کشور گفته اند که هند گفتگوهای دیپلوماتیکش را با پاکستان قطع خواهد کرد.