- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

سه تن دیگر به اتهام قاچاق هیرویین در میدان هوایی کابل دستگیر شد

خبرنامه ای که از سوی این مرکز منتشر شده به نقل از سمونوال نظام الدین بهاوی فرمانده پولیس مبارزه با مواد مخدر میدان هوایی گفته که این افراد، مقدار ۲۵۷۱ گرام هیرویین را بلعیده بودند و قصد داشتند  که به کشور هند قاچاق کنند.

این دومین گروه از قاچاقبرانی است که طی سه روز گذشته قصد قاچاق هیرویین از طریق هوا به کشور هند را داشتند که دستگیر شدند.

سه روز قبل نیز ٣ تن قاچاقبر با مقدار ٢١۴٣ گرام هیروئین در میدان هوایی کابل دستگیر شده بودند.

گفتنی است که تشخیص اینکه فرد حامل هیرویین در بطن/شکم خود است بسیار سخت است اما پولیس طی ماه گذشته ده ها مورد قاچاقبران هیرویین را شناسایی و دستگیر کرده است.