- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

سه تن در هرات به ظن حمل سلاح غیر قانونی بازداشت شدند

عبدالروف احمدی، سخنگوی پولیس هرات می گوید این افراد از سوی گزمه پیادۀ سمت پنچم امنیتی پولیس این ولایت بازداشت شده اند.

او گفت که افراد بازداشت شده به نام های امید، فرزاد و اسد الله هستند که باشندۀ اصلی ولایت هرات هستند.

آقای احمدی افزود که همراه با این سه تن یک میل تفنگچۀ کمری به دست نیروهای پولیس افتاده است.

موصوف علاوه می کند بازجویی از سوی این افراد آغاز شده و بعد از تحقیقات پلیس پرونده این سه تن به نهاد عدلی و قضایی معرفی می شود.

مدت دو روز است که محمد ایوب انصاری به عنوان فرمانده جدید پولیس هرات مقرر شده است.

باید گفت با حضور این فرد درولایت هرات بایستی منتظر ماند، که چی تغییراتی رو نما خواهد شد.