- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

سفر صلاح الدین ربانی به نیویورک

صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور مان برای شرکت در نشست سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد.
صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه نوشت: صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در رأس هیأتی برای شرکت در نشست سران سازمان ملل متحد عازم نیویورک مقر این سازمان شده است.