- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

سفارت امریکا در کابل؛ ۶ کارمندش را به اتهام قاچاق مواد مخدر اخراج کرد

وال استریت جورنال در گزارشی نوشته ایالات متحده به تنهایی تاکنون حدود ۸٫۵ میلیارد دالر برای مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده است.

در این گزارش امده است که کارمندانی که برکنار شده اند، در یک شرکت بین المللی امنیتی ایفای وظیفه می کردند. شرکت مذکور به پرشس های وال استریت ژورنال در این مورد نیز جوابی نداده است.

این رسانه ی امریکایی گفته که کارمندان سفارت در داخل اتاق های کارشان مواد مخدر نگهداری و خرید و فروش می کردند.

این اولین بار است که چنین مورد در داخل سفارت امریکا منتشر می شود.