- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ساختمان دانشکده های زمین شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه بامیان به بهره برداری سپرده شد

محمدطاهر زهیر والی بامیان، مشکل نداشتن تعمیر برای دانشکده های دانشگاه بامیان را یکی از چالش ها و مشکلات عمده، در بخش تحصیلات عنوان کرد که فرا روی اداره محلی بامیان قرار داشت.

آقای زهیر اضافه کرد که با افتتاح این دو تعمیر، بخشی از این مشکلات مرفوع شده است و اظهار امیدواری کرد سایر مشکلات این دانشگاه، خصوصاً لیلیه برای شاگردان دخت و پسر این دانشگاه، نیز حل و مرفوع شود.

وزیر تحصیلات عالی، متعهد به انکشاف متوازن در سطح افغانستان برای دانشگاه ها شد و با اشاره به پلان ده ساله ی این وزارت، اظهار امیدواری کرد تا افغانستان در ده سال آینده اقتصاد متکی بر دانش را داشته باشند.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، بامیان را یکی از ولایت های پر افتخار برای افغانستان عنوان کرد که سالیان متمادی کشت و تولید مواد مخدر در آن صفر بوده است.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وعده داد که مشکلات باقیمانده در دانشگاه بامیان را در مرکز صحبت می کند و تلاش می کند تا با استفاده از بودجه حکومتی و یا کدام منبع تمویلی دیگر کتابخانه و جمنازیوم دانشگاه بامیان را بسازند.

آقای عبدالله عبدالله، با اشاره به صفر بودن کشت و تولید مواد مخدر در بامیان، آن را یک خدمت بزرگ برای افغانستان و نسل های امروز و بعدی این کشور عنوان کرد و از استادان و مردم بامیان خواست با استفاده از فرصت، کوشش شود تا در زمان کمتر راه بیشتری را طی کنیم، زیرا ما در یک مدت طولانی فرصت های زیادی را از دست داده ایم.

بودجه این دو تعمیر توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر، از برنامه تقدیر از اجراآت خوب، تمویل شده است.