- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ساختمان جدید وزارت دفاع افتتاح شد

هزینه ساخت این ساختمان ۱۶۰ میلیون دالر شده که بیشتر آن را ایالات متحده امریکا پرداخته است این ساختمان دارای پنج طبقه است و ۲۵۰۰ کارمند را گنجایش دارد.

وزارت دفاع جدید به گونه‌ای مدرن و مشابه به ساختمان وزارت دفاع امریکا، در کابل ساخته شده است و به خاطر این وجه مشترک به پنتاگون کوچک معروف شده است.

گفته می‌شود از شروع کارمقدمانی تا تکمیل ساخت این ساختمان نزدیک به ده سال زمان را در برگرفته است.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در مراسم افتتاح گفت: افتتاح این ساختمان قدم دیگری برای نهادینه شدن نهادهای امنیتی کشور است.

رییس جمهوری ضمن تشکری از کشورهای اکمال کننده گفت افغانستان با جامعه جهانی همکاری محکم دارد و این همکاری بربنیاد منافع مشترک استوار می‌باشد.

وی همچنان به خانواده‌های قربانیان اردوی ملی اطمینان داد که دولت نسبت به آنها و فرزندان سربازان قربانی بی‌اعتنا نخواهد بود.

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی نیز گفت “این ساختمان نماد بزرگی و قهرمانی اردوی ملی و مردم افغانستان است و ما در ده‌ سال پیش تصور نمی‌توانستیم که چنین ساختمان برای وزارت دفاع ملی خویش داشته باشیم.”

آقای استانکزی از کمک امریکا و آلمان برای ساخت و تجهیز آن تشکر کرد.

وی اردوی ملی کشور را نماد وحدت ملی کشور خواند و گفت که در هر قرارگاه این اردو دیده نمی‌شود که افراد یک قوم و از یک جا در آن وجود داشته باشند.

پیش از این نیز یک ساختمان جدید و مدرن که برای وزارت داخله ساخته شده بود، افتتاح شد. این ساختمان هم از کمک ایالات متحده ساخته شده است.