- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

رئیس کمیسیون نظامی طالبان در زابل کشته شد

به نقل از خبرنامه وزارت داخله، مولوی صدیق رئیس کمیسیون نظامی هراس افگن طالبان با ۹ هراس افگن دیگر در یک کمین هدفمند نیروی پولیس ملی واردوی ملی که روز گذشته در روستای بند تنور ولسوالی ارغنداب ولایت زابل انجام شده بود، به هلاکت رسیدند.

خبرنامه می افزاید، مولوی صدیق یکی از افراد مهم و مشهور دهشت افگنان طالبان بود و در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل نقش مهمی داشت.

وزارت داخله در خبرنامه اش نوشته که از نزد این گروه دهشت افگنان طالبان مقداری جنگ افزار نیز به دست امده و به نیروی پولیس ملی و اردوی ملی در این رویداد آسیبی نرسیده است.

وزارت داخله می گوید که نیروهای پولیس ملی در سال جاری در عملیات های ضد تروریستی خویش، هسته رهبری هراس افگنان را در نقاط مختلف کشور مورد هدف قرار داده اند که در جریان عملیات های مختلف، تا کنون ده ها فرد کلیدی، شامل: والیان، ولسوالان، قاضیان نام نهاد و فرماندهان نظامی این گروه از بین رفته اند.