- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات انتخاب شد

روز گذشته آقای غنی، سرور دانش و عبدالله عبدالله از تمامی نامزدهای پست ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات -خواجه محمد عصامی، احمدالله ارچیوال، امام محمد وریماچ، عبدالرحیم داوود رحیمی، پوپل حبیبی، عبدالعزیز صمیم، احمد شاه زمانزی و سید جمال الدین صاحب زاده- به طور جداگانه مصاحبه کردند.

در فرمان رئیس جمهوری امده است که “به منظور انسجام هرچه بهتر امور و رسیدگی لازم و به موقع به مسائل مربوطه، به تأسی از حکم فقره ١٣ ماده ۶۴ قانون أساسی کشور، ومطابق به حکم فقره ٣ ماده ٢٢ قانون انتخابات، تعیین امام محمد وریماچ را به حیث رییس دارلانشای کمیسیون مستقل انتخابات منظور می کنم.

گزارش ها تایید نشده ای هم وجود دارد که امام محمد وریماچ برادرزاده یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات است. دولت در این باره چیزی نگفته است.