- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

رئیس جمهور برای شرکت در افتتاحیه پروژه تاپی عازم ترکمنستان شد

آقای غنی به دعوت قربانگلی بردی محمدف همتای ترکمن خود به این کشور سفر کرده است.

رئیس جمهوری به علاوه شرکت در این مراسم، در کنفرانس همکاری های بین المللی برای سیاست های بی طرفانه به منظور صلح، امنیت و توسعه که در عشق آباد برگزار می گردد شرکت می کند.

در این سفر، همایون قیومی مشاور رئیس جمهوری، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوود شاه صبا وزیر معادن، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، محمد همایون رسا وزیر تجارت، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و چند تن از مقامات بلند پایه دولتی دیگر از جمله والیان هرات و فاریاب و مشاور رئیس جمهوری در امور خاورمیانه آقای غنی را همراهی می کنند.

پروژه خط لوله گاز تاپی قرار است توسط یک شرکت دولتی ترکمنستان ساخته شود.

این خط لوله که با کمک ۱۰ میلیارد دالری آمریکا و بانک توسعه آسیایی ساخته می شود، قرار است سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را به مدت ۳۰ سال از کشور ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال دهد.

پیش بینی شده است که ساخت این خط لوله که به درازای ۱،۷۳۵ کیلومتر می رسد تا اواخر دسامبر سال ۲۰۱۸ به پایان برسد، که ۷۰۰ کیلومتر از این خط لوله در خاک افغانستان گذاشته می شود.

همچنین پیش بینی می شود با شروع این پروژه ده ها هزار فرصت شغلی برای شهروندان افغانستان فراهم شود و سالانه میلیون ها دالر نیز به عنوان حق ترانزیت به خزانه دولت واریز شود.