- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

رئیس جمهور با سفرای پنج کشور در کابل دیدار کرد

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری نوشته است که در این دیدار که بانوی اول کشور نیز حضور داشت، رئیس جمهوری ضمن خوش آمد گویی به سفرای مذکور، از سعی و تلاش آنان و تعهدات کشورهای شان در کنفرانس های ورسا و بروکسل به افغانستان در عرصه های مختلف قدردانی کرد.

رولا غنی خانم اول کشور نیز از تعهدات کشورهای مذکور به افغانستان بخصوص در زمینه های حقوق بشر، توانمند سازی اقتصادی و آموزش زنان، قدردانی کرده و گفت: “گام هایی که کشورهای شما در این راستا برداشته اند، در مطابقت به اولویت ها و پلان های حکومت افغانستان بوده و ما از آن خرسند هستیم.”

همچنین خانم اول کشور از تصمیم حکومت سویدن که قرار است ورکشاپی را برای زنان ۳۴ ولایت کشور در زمینه حل منازعات در کابل راه اندازی کند، تشکری کرد.

متعاقباً سفرای کشورهای مذکور در مورد کارکرد ها و پلان های شان در عرصه های مختلف بخصوص حقوق بشر، توانمند سازی اقتصادی و آموزش های حرفوی زنان افغانستان معلومات دادند و حمایت کشورهای شان را از برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان و برنامه ملی میثاق شهروندی اعلام کردند.

در پایان این دیدار رئیس جمهور خاطر نشان کرد که در عرصه بازاریابی به تولیدات زنان افغانستان همکاری های بیشتر صورت گیرد تا صنایع دستی و سایر محصولات زنان افغان به بازارهای اروپایی راه پیدا کند و آنان از این طریق بتوانند در بهبود اقتصاد خانواده های شان نقش ارزنده ای را ایفا نمایند.