- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

رئیس جمهوری در روز استقلال کشور، گل پای منار آزادی گذاشت

در این مراسم که به مناسبت نود و ششمین سالگرد استقلال کشور از انگلیس برگزار شده بود، مقامات غیر دولتی و دولتی از جمله رئیس جمهوری، رئیس اجرایی کشور، سرپرست وزارت دفاع و بسیاری دیگر از افسران عالی رتبه کشور حضور داشتند.

گرچه رئیس جمهوری هنوز بهبودی کامل پای خود را بدست نیاورده است اما امروز توسط یک کمک، بر روی فرش قرمز رفت و به منظور تجلیل از این روز یک دسته گل پای منار آزادی گذاشت.

افغانستان در سال ۱۹۱۹ با امضای معاهده ای با کشور انگلیس استقلال خود را از این کشور گرفت.