- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

رئیس جمهوری به ترکمنستان رفت

ریاست جمهوری در توییترش امروز دوشنبه نوشته است که در این سفر با رئیس جمهوری ترکمنستان دیدار خواهد کرد و پیرامون گسترش روابط میان دو کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

همچنین ریاست جمهوری نوشته است که در حضورداشت رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، توافق‌نامه‌های همکاری امضا خواهد شد.

وزیر خارجۀ ترکمنستان ۱۴ ثور سال جاری دعوت رسمی رییس جمهوری اش را به رئیس جمهورغنی تقدیم کرده بود.

رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در ان دیدار درخصوص همکاری کمیسیون‌های اقتصادی و امنیتی افغانستان و ترکمنستان معلومات ارائه کرده ‌گفت که فعالیت‌های کمیسیون‌های متذکره به‌گونۀ درست آن جریان دارد.

رئیس‌جمهورغنی نیز به وزیر خارجه ترکمنستان گفته بود که ترکمنستان شریک مهم و همسایۀ ستراتیژیک ما است و ما از گذشته‌های دور به ترکمنستان در منطقه به عنوان یک کشور استراتیژیک و مهم می‌نگریستیم.