- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

رئیس جمهوری از مجروحان حادثه مسجد باقر العلوم عیادت کرد

در خبرنامه ارگ نوشته که هنگام عیادت رئیس جمهور در شب گذشته، داکتران معالج در مورد وضعیت صحی زخمی شدگان و چگونگی تداوی آنان، معلومات ارائه کردند.

مجروحان داخل بستر در خصوص روند رسیدگی به وضعیت صحی شان، صحبت کردند و از رئیس‌جمهور کشور به‌خاطر عیادت از آنان تشکری کردند.

به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور غنی، به مجروحین این حادثه صحتمندی کامل از درگاه خداوند (ج) آرزو کرد و از مسئولین شفاخانه ایمرجنسی خواست تا در قسمت مراقبت و تداوی جدی مجروحین از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نکنند.

مسوولان شفاخانۀ متذکره به رئیس‌جمهوری اطمینان دادند که به مجروحین رسیدگی به‌موقع صورت می‌گیرد و سعی بیشتر خواهند کرد، تا به‌اسرع وقت مداوا گردند.

در رویداد خونین مسجد باقر العلوم در خیابان فیض محمد کاتب، بر اساس گزارش ها ۳۵ تن کشته و نزدیک به ۸۰ تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهد.