• انتشار: 24 ژانویه 2017
  • ساعت: 09:54
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 17892
پرینت

دیتابس انلاین برای رسیدگی بهتر خشونت علیه خبرنگاران به رسانه ها داده می شود

کمیته مشترک هماهنگی و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها تصمیم گرفته است که دیتابیس قضایای خشونت علیه خبرنگاران تهیه و فارمت آن به شکل آنلاین در اختیار نهادهای رسانه ای قرار داده شود تا ازطریق آن تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران به اسرع وقت مورد پیگرد و بررسی قرار گیرند.

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری و رئیس کمیته عصر روز گذشته ار روند بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران اظهار نارضایتی کرد.

آقای دانش گفته است که متاسفانه حکومت هنوز پاسخ قناعت بخش به مردم و رسانه ها در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ندارد.

وی تاکید کرد که بیشتر قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سال هاى گذشته باقی مانده و هنوز به آن ها رسیدگی نشده است که این روند هنوز ادامه دارد.

معاون رییس جمهور هدایت داد تا کمیسیون مشترک برای بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران، تحت ریاست معینت ارشد وزارت امورداخله و با اشتراک نمایندگان شورای امنیت، فدراسیون رسانه ها و خبرنگاران و معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ایجاد و دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران را تفکیک و پس از آن برای تعقیب به دادستانی فرستاده و نتیجه آن از طریق رسانه ها با مردم و رسانه ها شریک ساخته شوند.

گفتنی است که دراین نشست گزارش از تعقیب فیصله های جلسات گذشته کمیته و دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و چگونگی رسیدگی به آن و نیز یافته های نهاد های امنیتی از سوی سکرتریت کمیته مشترک به جلسه ارایه گردید.

اعضای جلسه پس از استماع قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تاکید بر رسیدگی به این گونه قضایا فیصله کردند تا پس ازاین تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران به سکرتریت کمیته گزارش داده شود و از طریق سکرتریت کمیته مشترک در هماهنگی فدراسیون ژورنالیستان تهیه و تنظیم شده و کتبا به نهاد های ذیربط برای پیگیری فرستاده شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *