- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

داعش درصدد جابجایی تروریستان در لباس مهاجر است

آقای قدیر امروز شنبه در جلسه عمومی مجلس نمایندگان که ریاست مجلس را نیز برعهد داشت گفت که گروه تروریستی تصمیم گرفته است که در هر ولسوالی ۲۰۰ مهاجر را جابجا کند و خودشان نیز در قالب مهاجر جابه‎جا شوند.

معاون مجلس نمایندگان افزود، اگر حکومت برای مهاجران زمین ندهد، در آنجا زمین را به پول بخرند. آنها باید در یک سال، یعنی دوصد فامیل در یک ولسوالی، هشت‌صد فامیل دیگر را باخودشان هم‌فکر سازند. این دوصد فامیل که یکجا می‌شوند، فامیل‌های بی‌اتفاق نیستند، این فامیل‌های هم‌فکر هستند.

ظاهر قدیر تاکید می کند، هرگاه یک هزار خانواده در یک ولسوالی با تروریستان داعش متحد و هم‌فکر شوند و پنجاه‌هزار فامیل دیگر که غیرمتحد و بی‌اتفاق باشند، نمی‌توانند جلوی یک هزار فامیل هم‌فکر و متحد را بگیرند.

ظاهر قدیر همچنین از طرح گروه تروریستی برای کشتن خود و برخی از همکارانش نیز خبر داد. آقای قدیر گفت که مسوولیت این قتل‌ها به شخصی به نام سباون سپرده شده است.

ظاهر قدیر سال گذشته زمانی که فعالیت گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار در زادگاه‌اش گسترش یافت، برخی از مقام‌های امنیتی دولت افغانستان را متهم به حمایت از این گروه کرد.

آقای قدیر که گروه ویژه‌ای را سرکوب تروریستان داعش در ولایت ننگرهار با حمایت باشندگان این ولایت تشکیل داده بود، نزدیک به یک ماه قبل نیز نسبت به گسترش فعالیت تروریستان داعش در ولایت ننگرهار هشدار داده بود.

آقای قدیر از ناتوانی حکومت افغانستان در جلوگیری از فعالیت تروریستان داعش در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار انتقاد کرد و گفت که دولت با وجود تجهیزات و امکانات نظامی هوایی و زمینی گسترده، «یک گام» به پیش نرفته است. آقای قدیر بی‌توجهی حکومت در این زمینه را سوال برانگیز خواند.

لازم به ذکر است که ولایت ننگرهار مرکز اصلی فعالیت گروه تروریستی داعش در کشور به شمار می‌رود. این گروه تروریستی فعالیت خود را نزدیک به دو سال قبل از ولسوالی‌های اچین و کوت آغاز کرد.