- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

دادگاه استیناف هرات نیز حکم اعدام یک عضو شورای ولایتی هرات را صادر کرد

ریاست امینت ملی ولایت هرات مدتی قبل محمد عسکر انوری عضو شورای ولایتی هرات را به همراه شش فرد دیگر به اتهام ربودن و قتل محمد شاه ایماق معاون شرکت ساختمانی “حنظله” بادغیسی گرفتار و روانه زندان کرده بود.

نعمت الله غزنوی، مسئول رسانه های دادگاه هرات می گوید: قضاوت این دادگاه به رهبری شمس الرحمان رئیس خیل رئیس دادگاه استیناف این ولایت بوده است.

او می گوید آقای انوری در دو دادگاه ولایت هرات حکم اعدامش همراه با شش فرد دیگر صادر شده است. اکنون باید منتظر بود که دادگاه آخر در مورد این فرد چه تصمیمی خواهد گرفت.

گفته می شود محمد شاه ایماق یکی از دانشجویان شهر هرات بوده که توسط باند آقای انوری اختطاف و سپس کشته شده است.

متهم به قاچاق مواد مخدر

در ماه ثور سال گذشته روزنامه هشت صبح گزارشی تحقیقی را نشر کرد که در آن حاجی عسکر انوری و حاجی کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات به قاچاق مواد مخدر متهم شدند.

این روزنامه گزارش داده بود که این دو عضو شورای ولایتی از وظایف و سمت های شان سو استفاده کرده و محموله های مواد مخدر قاچاق می کنند.

در گزارش از قول یک نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان گفته شده که حاجی کامران علی‌زایی، از میلیاردرهای هرات است و بزرگ‌ترین تبهکار در غرب کشور به حساب می آید.

به گفته این عضو پارلمان، در سیزده سال گذشته حتی یک کیلو تریاک علیزایی ضبط نشده است. حاجی حیدر انوری، برادر سید عسکر انوری نیز با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در غرب کشور دست دارد.

او متهم است که با سربازان و افسران کشورهای همسایه ارتباط خوبی دارد و از دهنه ذوالفقار هرات مواد مخدر را به ترکمنستان انتقال می‌دهد.

این دو عضو شورای ولایتی در آنزمان اتهامات وارده به خود را رد کرده بودند.