- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

حکومت مقبره سردار محمد داود خان را می سازد

رئیس جمهوری گفته است که علاوه بر تخصیص هزینه ای از سوی دولت، مبلغ ۲۰ هزار دالر دیگر را از پول شخصی خود پرداخت خواهد کرد.

آقای غنی همچنان علاوه کرده است که برای ساخت این مقبره، یک صندوق وجهی نیز ایجاد خواهد شد.

او گفته که “دولت به جا نمودن عزت و احترام شهید سردار محمد داوود خان را منحیث رئیس جمهور اسبق افغانستان وظیفه و مسئولیت خود می داند.”

محمد داود خان در سال ۱۳۵۷ خورشیدی توسط حزب دموکراتیک خلق و ۳۹ نفر از اعضای خانواده اش به قتل رسید و در سال ۱۳۸۷ خورشید در تپه تاج بیگ شهر کابل دفن شد.

گفتنی است که در این دیدار وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر دولت در امور پارلمانی، نماینده خاص رئیس جمهوری در امور سیاسی و معین سیاسی وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.