- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

جاده ای در نیمروز به نام خبرنگاران شد

در مراسم نام گذاری این جاده محمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی حضور داشتند.

محمد سمیع والی نیمروز گفت: این جاده به خاطر ارج گذاری به آزادی بیان و زحمات شایسته خبرنگاران که در عرصه اطلاع رسانی تلاش می کنند، نام گذاری شده است.

وی همچنان افزود: همه‎ی ما باید به آزادی بیان احترام گذاشته و در اطلاع رسانی با رسانه ها همکاری و از آنها حمایت می کنیم.

قدیر شاهین از خبرنگاران حوزه غرب از این اقدام نیک مقام ولایت نیمروز قدردانی کرده و گفت: خبرنگاران همواره به خاطر انعکاس درد ها و رنج های جامعه از خودگذشتگی نشان داده تا حقایق جامعه را بیان کنند.

احمد شاه صابر از خبرنگاران محلی نیمروز از نام گذاری این جاده ابراز خرسندی کرده و افزود: در مدت سال های گذشته، نهاد های خبرنگاری در مرکز به مشکلات خبرنگاران محلی نیمروز توجه ننموده اند.

این جاده متصل به سرک ساختمان ولایت و قوماندانی امنیه است که در ناحیه ۴ شاروالی زرنج واقع شده است که ۸۰۰ متر طول و ۱۸ مترعرض دارد.

چندی پیش یک جاده نیز به نام جاده شهدای قوای مسلح در مرکز شهر زرنج نام گذاری شده بود.