- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ثبت نام رای دهندگان انتخابات ۲۵ حمل آغاز می گردد

خانم «ملیحه حسن» عضو کمیسیون مستقل انتخاباتی اعلام کرد که روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها از روز شنبه ۲۵ حمل آغاز می گردد، و به همین منظور ۱۱ هزار کارمند کمیسیون انتخابات برای انجام مرحله اول ثبت نام رای دهندگان استخدام گردیده اند.

او علاوه کرد که مرحله دوم این ثبت نام از تاریخ ۲۵ ثور در مراکز ولسوالی ها آغاز می گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات پیش تر نیز اعلام کرده بود که روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در اواخر ماه حمل آغاز می گردد.