- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ثبت‌نام بیش از چهار میلیون رأی‌دهنده و توزیع دو هزار فرم نامزدی برای کاندیداها در افغانستان

حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات با ارائه این آمار گفته است: این میزان رأی‌دهنده در ۴۲ روز گذشته در ۳۴ ولایت ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۲۵ تا ۲۶ درصدش بانوان هستند.

به گفته وی، تاکنون ۲.۶ میلیون مرد، ۱.۲ میلیون زن، ۷۶ هزار کوچی و ۴۹۷ اهل هنود و سیک ثبت‌نام کرده‌اند.

در این میان کابل با ثبت یک میلیون و چهل هزار رأی‌دهنده بیشترین و نورستان با ۱۳ هزار و ۳۰۷ نفر، کمترین رقم ثبت‌نام را دارند.

از سوی دیگر، تا عصر روز سه‌شنبه، نزدیک به ۲ هزار واجد شرایط نامزدی برای مجلس نمایندگان و یک هزار و ۸۰۰ تن برای شورای شهرستان‌ها فورم نامزدی گرفته‌اند که باید پس از سه روز، به کمیسیون انتخابات برگردانند.