- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

توزیع زمین برای عودت‌کنندگان، بی‌جاشدگان و خانواده‌های نیروهای امنیتی

به گزارش رها، جلسه فوق‌العادۀ کمیتۀ اجرایی عودت‌کنندگان و بی‌جاشد‌گان (DiRIC) ، امروز (شنبه ۱۲ عقرب) تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور برگزار شد.
داکتر عبدالله عبدالله در این جلسه گفت: توزیع زمین برای بی‌جاشد‌گان، عودت کنندگان و خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی، یکی از اهداف مهمی بود که طی جلسه‌های مختلف پی‌گرفته شد و به زودی شروع می‌شود.
در این جلسه، نخست طرزالعمل کمیته تشخیص و انتخاب زمین و همچنان طرزالعمل بانک زمین دولتی که از سوی ادارۀ مستقل اراضی تهیه شده بود، ارائه شد. بر مبنای این طرزالعمل‌ها، عنقریب تمامی زمین‌های دولتی تثبیت، تشخیص و به بانک زمین‌های دولتی افزوده می‌شود. بر اساس گزارش کمیتۀ اجرایی عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان، زمنیه‌های مقدماتی توزیع زمین برای عودت‌کنند‌گان و بی‌جاشدگان و خانواده‌های شهدای نیروهای امینی فراهم شده ‌است.
رئیس اجرائیه ضمن سپاس‌گزاری از کارهای انجام شده از سوی این کمیته، افزود: برای اجرایی‌شدن طرح توزیع زمین، لازم به هماهنگی دقیق و همه‌جانبه و تشخیص درست افراد نیازمند است. داکتر عبدالله عبدالله به اعضای کمیته هدایت داد که هرچه زودتر زمینه شروع توزیع زمین را فراهم و اقدام نمایند.
در بخش دیگر جلسه روی چالش‌های جدی بی‌جاشد‌گان و عودت‌کنند‌گان بحث شد و وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان و نهادهای کمک کنندۀ جهانی در این زمینه گزارشی ارایه کردند. در این گزارش آمده‌است که از جدی ۱۳۹۷ تا سنبله همین سال، نزدیک به ۱٫۵ میلیون تن از بی‌جاشدگان و عودت‌کنندگان کمک‌های ابتدایی دریافت نمودند که شامل آموزش و پرورش، بهداشت، فراهم کردن غذا و پوشاک و… می‌باشد.
رئیس اجرائیه به نهادهای مربوط هدایت داد که برای رسید‌گی به مشکلات بی‌جاشدگان و عودت‌کنندگان در فصل سرما اقدامات لازم را روی دست گیرند.