- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

فدراسیون فوتبال برای بانوان فوتبالیست دوره های آموزش مربیگری برگزار کرد

این کلاس مربیگری توسط محمد طاهر رووفی مدرس فدراسیون فوتبال برای ۱۸ مربی بانو پیش برده شد.

این مربیان به مدت ۶ روز در این کلاس آموزش عملی و تئوری دیدند و بعد از این کلاس می توانند  بعنوان مربی فوتبال فعالیت داشته باشند.

مربیانی که توانسته اند نمرات بالای این کلاس را به دست آوردند به کلاس درجه C آسیا معرفی خواهند شد.

گفتنی است که کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان در سال ۱۳۸۲ در چوکات فدراسیون فوتبال افغانستان تاسیس شد.

در ابتدای کار تنها ۷ استاد از مکتب های شهر کابل را گردهم آوردند و از طریق استادان توانستند دختران علاقمند فوتبال را جذب کنند و این کمیته را به صورت رسمی راه اندازی کنند.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ بازیکن عضو کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان هستند و تعداد مربیان زن در فوتبال افغانستان نیز به طور قابل توجهی در حال فعالیت می باشد.