- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ترکیه صدها تن از مهاجران افغان را اخراج می کند

براساس این گزارش، ترکیه ۲۲۷ تن از مهاجران غیرقانونی افغان را در تاریخ هشت آپریل توسط یک هواپیمای دربست از شهر «ارزروم» در شرق ترکیه به کابل انتقال داد و در نظر دارد تا ۴۶۰ تن دیگر را نیز طی روزهای آینده اخراج نماید.

مقامات اداره مهاجرت ترکیه در همین می گویند که این کشور قصد دارد تمامی مهاجران غیرقانونی افغان در این شهر که در حدود ۳ هزار نفر می شوند را به افغانستان بازگشت دهند.

لازم به ذکر است که کشور ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان و دیگر کشورهای آسیایی به سوی اروپا می باشد.

بی بی سی انگلیسی پیش تر در گزارشی به نقل از مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفته بود که بیش از ۲۰ هزار مهاجر افغان طی سه ماه گذشته وارد ترکیه شده اند.