- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

تا سه سال آینده کمبود بودجه نخواهیم داشت

آقای حکیمی افزود که بانک جهانی متعهد شده است که تا سه سال آینده ۳ میلیارد دالر بپردازد و کشورهای امریکا و انگلستان نیز به ترتیب ۸۰۰ و ۵۰۰ میلیون دالر تا سه سال آینده به خزانه دولت واریز می کنند.

وزیر مالیه کشور اظهار کرد که زمانی که وزارت را عهده دار شدم، خزانه دولت به صورت کامل خالی شده بود ولی با رایزنی های اخیر وضعیت بهتر شده است.

وی که امروز (چهارشنبه) برنامه های صد روز نخست وزارت مالیه را ارایه میکرد گفت تامین ثبات، پاسخگویی به مردم، مبارزه با فساد و ساختار شفاف و حسابده در راس برنامه های کاریش می باشد.

مدیریت امور مالی، جمع آوری عواید، صرفه جویی مصارف و جذب کمکهای بیشتر به منظور تأمین ثبات مالی و رشد اقتصادی در کشور را نیز از مسؤلیت های عمده وزارت مالیه بیان کرد.

وزیر مالیه کشور افزود که افغانستانی خودکفا با اقتصاد پایدار که قوانین مالی در آن حاکم و وزارت مالیه ای حسابده که پاسخگو به نیازهای مردم باشد یک اصل مهم و اساسی برای رهبری وزارت مالیه می باشد.

وی همچنین اظهار کرد که در سال مالی جدید، مالیات جمع شده تا ۱۷ میلیارد افغانی بالا خواهد رفت و ۲ هزار مالیه دهنده دیگر نیز ثبت وزارت خواهند شد.

وزیر مالیه کشور همچنین افزود که برای مشخص شدن مقدار کالاهای وارداتی نیز تبادله اطلاعاتی با کشور تاجیکستان صورت گرفته است و در مرحله بعد با کشورهای ایران، پاکستان، چین و امارات صورت می گیرد.

وی این را نیز گفت که دامن فساد را از وزارت مالیه برخواهد چید اما مردم باید در این زمینه با وی هم‌کاری کنند و هرگونه فسادی را که شاهد بودند، به این وزارت اطلاع دهند.