- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

بیش از ۵ تُن مواد مخدر در نیمروز آتش زده شد

دفتر مطبوعاتی ولایت نیمروز با نشر خبرنامه ای گفته است که مواد حریق شده شامل ۵۵۹ کیلو گرام هیروئین، ۴۲ کیلوگرام مروفین، ۵۸۲ کیلوگرام تریاک، ۴۴ کیلوگرام شیشه، ۴۵۰ کیلوگرام چرس، ۴۶۳ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۳۴۴۶ لیتر مواد کیمیاوی مایع و ۱۴ لیتر مشروبات الکلی است.

محمد سمیع والی نیمروز هنگام آتش زدن این مقدار مواد گفت: استعمال و ترویج مواد مخدر یک عمل زشت و غیر انسانی است و مبارزه علیه مواد مخدر نیز جریان دارد که در سال گذشته نزدیک به ۲۰ تن مواد مخدر حریق گردید.

والی نیمروز افزود: یکی از اعمال خصمانه تروریستان، قاچاق مواد مخدر است و از این روز، همه دست به هم داده و در راستای محو مواد مخدر تلاش نمائیم.

گفتنی است این مواد در چندماه اخیر بدست آمده است که در پیوند با آن ۱۰۶ نفر بازداشت شده و به ارگانهای عدلی و قضایی تحویل داده شده اند.

ولایت نیمروز به دلیل داشتن مرز مشترک با ایران و کنترول ضعیف مرزها، محل ترانزیت مواد مخدر به کشور ایران است.