- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

بیش از ۱۷ هزار دستگاه بایومتریک جدید خریده می‌شود

در یک جلسه تدارکاتی که در ارگ و به ریاست شخص رییس حمهور غنی برگزار شد درخواست کمیسیون مستقل انتخابات برای فراهم نمودن ۱۷۸۶۵ دستگاه بایومتریک و سافت‌ویر مورد ضرورت آن به ارزش مجموعی بیش از ۱۴.۱۴ میلیون یورو، منظور گردید.

در این جلسه و به منظور شفافیت بیشتر ناظران ملی از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی مشرانوجرگه و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز اشتراک داشتند.

کمیسیون مستقل انتخابات به ۳۹ هزار دستگاه بایومتریک نیاز داشت که به گفته مقامات مسوول بیشتر از ۲۰ هزار دستگاه آن در انتخابات پارلمانی خریداری و تهیه شده است و اکنون با خریداری بیشتر از ۱۷ هزار دستگاه دیگراین نیاز تقریبا رفع خواهد شد.

اما نگرانی های زیادی از سرقت و ناپدید شدن دستگاه های بایومتریک وجود دارد.

آگاهان امور می گویند حکومت کنترول جدی و آنچنانی بر دستگاه های بایومتریک ندارد و هراس از این است که این دستگاه ها در اختیار گروه های تروریستی قرار گیرند.

شماری از شهروندان از ناکارآمد بودن دستگاه های بایومتریک در انتخابات پارلمانی شکایت جدی دارند و می گویند این دستگاه ها خراب بوده و اصلا کار نمی کردند.