- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

بیش از ده شورشی طالبان در هرات کشته و زخمی شدند

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات با تایید این خبر می‌گوید که این رویداد شب گذشته در منطقه‌ی کوه آنتن و روستای قلمین ولسوالی کشک کهنه رخداده است.

براساس گفته‌های منابع غیر رسمی در این ولسوالی، ملا غنی مشهور به ملا مبارز ولسوال نام‌نهاد طالبان در این ولسوالی و معاون آن در میان کشته شدگان هستند.

در این رویداد به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است.

گفته می‌شود کوه‌آنتن آخرین مقر طالبان در کشک است و اکنون آنان از این محل متواری و پراگنده شده‌اند.