- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

به زودی انترنت رایگان در افغانستان راه اندازی می گردد

کویکا این اقدام خود را جهت گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشورهای با سرمایه گذاری و دسترسی به انترنت کم عنوان کرده است.

این شرکت گفته که خدمات عرضه انترنت ماهواره ای کاملا رایگان خود را در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی از آفریقا شروع می کند و کشورهای افغانستان و عراق را نیز از این انترنت بهره مند می کند.

قرار است این شرکت برای ۲۹ کشور خدمات عرضه رایگان انترنت ارائه نماید.