- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

بدخشان توسط راه ترانزیتی به تاجیکستان وصل می شود

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی با هیتی بلند پایه به شمول وزیر فواید عامه روز شنبه به ولایت بدخشان سفر کرد و این مسیر افتتاح کرد.

این شاهراه با هزینه ۹۸ میلیون دالر امریکایی ساخته و توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل می شود.

آقای عبدالله که روز (شنبه، ۲۲ ثور) هنگام افتتاح این مسیر، با تأکید بر توسعه متوازن در افغانستان گفت: “بنای دولت بر این است تا در هر جای افغانستان که پروژه‌ای قابل اجرا باشد، آن را عملی کند”.

ولایت بدخشان با زیربنای توسعه نیافته، بلایای طبیعی و عدم دسترسی بیشتر ساکنانش به خدمات بهداشت، آب آشامیدنی و انرژی، هنوز با موانع متعددی برای رشد اقتصادی و توسعه مواجه است.