- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

بازشماری برخی محل هی رای دهی بی سرنوشت مانده است

حدود ۲۰ روز پیش کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی فهرست شماری از محل‌های رأی‌دهی که به شمارش دوباره نیاز داشت را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده بود.

کمیسیون مستقل انتخابات در این مکتوب از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی خواست در مورد محل های ذکر شده توضیح بدهد.

اکنون مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند به مکتوب‌شان پاسخ داده نشده ‌است.

ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در فهرست فرستاده‌شدۀ کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی مشکلات تخنیکی وجود داشت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چمن‌شاه اعتمادی، رئیس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی چندین بار به مکتوب کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ داده است.

هنوز روشن نیست که علت ناهماهنگی و نبود همکاری میان کمیسیون‌های‌ انتخاباتی چیست؟