• انتشار: ۲ میزان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۶:۵۷
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 24465
پرینت

بازداشت ۳۱۶ تن در پیوند به قاچاق مسکرات ومواد مخدر

مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ خوررشیدی پرونده ۳۱۶ تن مظنون به این مرکز فرستاده شده است.

احمد خالد”موحد” سخنگو و رئیس مطبوعات مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر امروز یکشنبه ۲ میزان طی کنفرانس مطبوعاتی گفت:” در جریان شش ماه نخست سال ۱۳۹۶، جمعاً ۲۵۲ قضیه به مظنونیت ۳۱۶ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور جهت تعقیب عدلی و قضائی به مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است.”

موصوف افزود که در میان مظنونین۲۳ موظف خدمات عامه،۸ تن اناث و ۵ شهروند خارجی (چهار تن تبعه کشور ایران و یک تبعه کشور پاکستان) نیز شامل هستند.

وی تاکید داشت که  ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در شش ماه یاد شده پس از اتمام مراحل تحقیقاتی ۲۵۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر را به محکمه ابتداییه،۱۵۶ قضیه را به محکمه استیناف و ۱۱۳ قضیه را به به دیوان امنیت عامه ستره محمکه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نموده و طی این مدت محکمه ابتداییه در قبال ۲۷۰ قضیه ، محکمه استیناف در ارتباط به ۱۴۹ قضیه و دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در قبال۱۰۴ قضیه فیصله صادر کرده است.

در جریان شش ماه نخست سال ۱۳۹۶به تعداد ۱۰۴ عراده واسطه نقلیه و ۳۲۶ سیت موبایل همراه مختلف النوع و همچنان مبلغ ۳۲۳۱۰۷ افغانی و مبلغ ۱۲۲۲۷ دالر امریکایی که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود که توسط ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر پول به شکل امانت تحویل د افغانستان بانک و وسایط و تیلفون های همراه به اساس حکم محاکم ذیصلاح مصادره  شده است.

رئیس مطبوعات و روابط عامه و سخنگوی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر علاوه کرد که در پِیوند به قضایای که در جریان شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ به مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس این مرکز مواصلت ورزیده، مقدار مسکرات و مواد مخدر ذیل بدست آمده است:  (۱۰۰۷.۸۲۵ ) هیروئین(۷۲۷۳.۹۱۰) مورفین(۷۵۱۷.۵۰۰) تریاک(۱۴۱۲۷.۴۰۵) چرس(۳۴۷۳۸.۹۵۰ ) مواد کیمیاوی جامد(۴۸۲.۵۰۰) لیتر مواد کیمیاوی مایع(۱۲۳۳۴.۹۵۰لیتر) مشروبات الکولی .

وی افزود که طی این مدت ولایت کابل با داشتن۹۴ قضیه،ولایت ننگرهار با داشتن ۵۰ و ولایت نیمروزبا داشتن ۱۲ قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر قرار گرفته و ولایت های نورستان،وردک،پکتیکا ،لغمان،کاپیسا و بادغیس از  جمله ولایات هستند که طی این مدت در مرکزعدلی و قضائی هیچ قضیه جرمی مسکرات و مواد مخدر ثبت ندارند.

احمد خالد”موحد” رئیس مطبوعات و سخنگوی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر پس از اراییه معلومات در مورد شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ در مورد  دستآورد های سه سال از حمل سال ۱۳۹۳ الی حوت سال ۱۳۹۵ سخنرانی کرده افزود که در پیوند به ۱۵۲۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ۲۰۳۰ تن مظنون را از سراسر کشور بازداشت وجهت تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدرفرستاده شده است.

به گفته وی درمیان بازداشت شده گان: ۸۱ تن از موظفین امنیتی وخدمات ملکی، ۶۱ تن اناث و۱۲ تن ازاتباع کشورهای ایران،پاکستان و ترکیه شامل هستند.

قضایای رسیده به مرکزعدلی وقضایی نشان میدهد که طی میعاد یاد شده ولایت ننگرهاربا داشتن ۲۵۹ قضیه، کابل با داشتن۲۰۱قضیه و کندهار با داشتن ۱۶۱ قضیه ازجمله ولایات با بیشترین قضایای جرمی مسکرات و مواد مخدرمی باشند.

علاوه برتخریب ۶۰ باب کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات مختلف  کشور، در ییوند به قضایای یاده شده از حمل سال ۱۳۹۳الی حوت سال ۱۳۹۵ بطور مجموعی به مقدار:

۱- نزدیک به هفده تُن هیرویین

۲- بیش ازسی تُن مورفین

۳- نزدیک به یکصد وپنجاه تُن تریاک

۴- نزدیک به پنجصد وپنجاه تُن چرس

۵-   حدود هفتصد وپنجاه تُن تیزاب که ازجمله بیش ازششصد وپنجاه تن آن به نسبت داشتن اسناد قانونی دوباره به مالکین آن مسترد شده است.

۶- حدود یکصدوبیست وپنج تُن مواد کیمیاوی

۷- بیش ازیکصد وشصت تُن مشروبات الکولی

۸- ۲۶۳میل سلاح مختلف النوع

۹- ۸۸۳عراده وسایط مختلف النوع (تیزرفتار و باربری)

۱۰- ۸ میل راکت انداز

۱۱- ۱۲ پایه مخابره

۱۲- ۲۰ قبضه بم دستی

۱۳- ۱۷۹۸ سیت تلیفون همراه

۱۴- ۷۱۵۵فیر مرمی مختلف النوع

۱۵- وسایل نشترزنی  کوکنار ۲۵۶۹ تیغ کشف و بدست آمده است.

آقای موحد علاوه کرد که ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر طی  میعاد یاد شده در کنار قضایای گذشته و دریافت قضایای جدید ازمدیریت عمومی تدقیق،بررسی ولابراتوار پولیس این مرکز از ۲۵۹۷ قضیه جرایم مسکرات ومواد مخدر تحقیقات ۱۵۰۵ قضیه را تکمیل و در قبال تمامی آن محاکم ابتداییه و استیناف مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر  و دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان اصدار حکم نموده اند.

از  جانب دیگر از سوی  دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سه سال (۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵) ۷۹۰  قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر که از طرف څارنوالی نهایی مبارزه علیه مواد مخدر که برای فیصله نهایی فرستاده شده بود قطعیت حاصل کرده است.

رئیس مطبوعات و سخنگوی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر تاکید داشت که از نزد متهمین قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر یاد شده در جریان سه سال گذشته بطورمجموعی مبلغ ۴۲۹۰۷۰۱۵ افغانی ، ۵۸۷۸۱۲ دالرآمریکائی، ۲۹۷۵۴۴۵۰ کلدار پاکستانی، ۱۸۹۳۶۵ کلدارهندی ،مبلغ ۸۲۰۰۵۰۰۰ تومان ایرانی ، مبلغ ۲۲۰۵ ریال عربی و مبلغ۶۶۰ درهم امارات بدست آمده که پس از حکم محاکم ذیصلاح ازجانب څارنوالی به حساب قطعی دافغانستان بانک تحویل داده شده است.

رئیس مطبوعات و سخنگوی مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر پس از ختم معلومات به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *