- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

اولین دانشگاه بین المللی زنان در افغانستان ساخته می شود

عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور امروز (سه شنبه) طی یک نشست خبری در کابل گفت که سنگ تهداب اولین دانشگاه بین المللی زنان در افغانستان سال آینده خورشیدی توسط خانم رولا غنی گذاشته می شود.

خانم پیکار همزمان با فرارسیدن هشتم مارچ و روز جهانی زن در این نشست خبری به برخی دستاوردهای وزارت تحصیلات عالی در خصوص زنان در سال جاری اشاره کرد.

وی گفت که دسترسی زنان به تحصیلات عالی زیر بنای مشارکت فعال آنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم می کند.

او دست آوردهای وزارت تحصیلات عالی به منظور تقویت حضور زنان در نهادهای آکادمیک در سال ۱۳۹۶ را به گونه ذیل شرح داد:

۱- جذب ۴۴۶۶۳ محصل قشر اناث در پوهنتون های دولتی و ۴۳۸۱۳ محصل قشر اناث در پوهنتون های خصوصی

۲- توزیع ۲۵ عراده موتر کاستر جهت سهولت در رفت و آمد محصلین با هزینه مجموعی چهار میلیون و  شش صد هزار افغانی به عنوان پالیسی تشویقی

۳- معرفی ۳۲۱ تن از بانوان برای ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا به خارج از کشور

۴- راه یافتن ۷۱۳ بانو در برنامه های ماستری داخل کشور

۵- آموزش قانون منع خشونت و پالیسی های حمایتی دولت از زنان برای ۱۲۰۰۰ محصل

۶- تدوین استراتژی تساوی اجتماعی یا جندر در تحصیلات عالی

۷- آماده سازی شانزده لیلیه/خوابگاه معیاری مجهز با امکانات آموزشی برای دختران در دوازده ولایت کشور

۸- ایجاد کودکستان های معیاری در تمام دانشگاه های مرکز و مکلف ساختن تمام دانشگاه ها به ایجاد کودکستان درسال آینده

خانم عارفه پیکار همچنین گفت که وزارت تحصیلات عالی برای سال آینده برنامه های ذیل را برای زنان در نظر دارد:

۱- اختصاص ۶۸۵۰ چوکی برای دختران در امتحان کانکور امسال برعلاوه روند معمول جذب آنان

۲- ساخت پنج لیلیه معیاری برای دختران در ولایایت های بامیان، کنر، بادغیس، هلمند و تخار که کار برخی از این لیلیه ها تا نیمه های سال آینده تکمیل می گردد.

۳- گذاشتن سنگ تهداب اولین دانشگاه بین المللی زنان از سوی خانم رولا غنی

۴- تطبیق پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی در دانشگاه کابل با آغاز سال تحصیلی

۵- ایجاد مرکز مطالعات زنان به منظور انجام تحقیقات علمی در موضوعات مربوط به زنان در دانشگاه کابل

۶- و ایجاد برنامه ماستری مطالعات زنان و جندر در چوکات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل