- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

انفجار در فرماندهی پولیس ولسوالی اوبه هرات

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید که زخمی‌شدگان شامل فرمانده پولیس این ولسوالی و دو سرباز است.

آقای ولی زاده می‌گوید که بررسی‌های نخست آنان نشان می دهد که مواد انفجاری در یک گلدان جاسازی شده بود.

او می‌گوید که وضعیت زخمی‌شدگان قناعت بخش است و تنها به گونه سطحی زخم برداشته‌اند.

ولسوالی اوبه ولایت هرات از جمله ولسوالی‌های نسبتاً ناامن به شمار می رود و مخالفان مسلح دولت در آن حضور و فعالیت دارند.