- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

انتقادها نسبت به حضور ملا امام کعبه در پاکستان افزایش یافته است

قابل ذکر است گردهمایی پیغام اسلام به سفارش عربستان سعودی در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۹ با حضور مقامات سیاسی و گروههای مذهبی پاکستان برگزار شد.

قاضی عبداغدیر خاموش افزود این اقدام باعث گسترش فرقه گرایی در پاکستان می شود در صورتی که ملاامام کعبه متعلق به تمام امت اسلامی است، نباید برنامه های ایشان در اختیار گروه های خاصی باشد.

قاضی عبدالقدیر خاموش تاکید کرد ملاامام کعبه نباید بازیچه دست دولتمردان سعودی قرار گیرد و به حیث یک شخصیت دینی و روحانی سیاست های نادرست سعودی را در دیگر کشور تبلیغ نماید بلکه باید بجای حمایت از سیاست های حکومت عربستان سعودی به اصلاح سران کشورها بر مبنای قرآن و سنت تاکید کند و درس اتحاد امت را بصورت عملی به مردم بدهد.