- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

انتخابات باید سال آینده برگزار شود

 

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پیامی که توسط سید انورعلا رحمتی قرائت شد، گفته، حکومت تلاش های زیادی برای اصلاحات کرده است و برگزاری انتخابات در سال آینده را تضمین می کند.

آقای رحمتی، به نقل از معاونت دوم ریاست جمهوری گفت که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تشکیل کمیته گزینش و اعلام تقویم انتخاباتی از جمله فعالیت های حکومت برای برگزاری انتخابات بوده است.

وی افزود: اگر انتخابات در سال آینده برگزار نشود و یا هم روند اصلاحات تقویت نگردد؛ کشور دچار بحران عمیق شده و حتی احتمال از دست رفتن دستآوردهای چند سال گذشته نیز وجود دارد.

حبیبه سرابی

حبیبه سرابی، مشاور ریاست اجرایی حکومت نیز گفت که کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته مشکلاتی داشت و در اجرای کارهایش کوتاهی کرده است.

خانم سرابی اضافه کرد که بهترین راه حل، توافق روی پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است و رهبران حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی موقف مشترک دارد و خواهان اصلاحات گسترده در این خصوص می باشند.

این اظهارات در حالی از سوی مقام های دولتی ایراد می شود که برگزاری انتخابات بین قوه اجراییه، مقننه و کمیسیون مستقل انتخابات با چالش مواجه شده است.

حکومت فرمان صلاحیت های کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزیش را صادر کرد اما این فرمان ها از سوی مجلس رد شد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز حمایت کرد.

محمد نعیم ایوب زاده، عضو کمیته گزینش که در این نشست حضور داشت، گفت که تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است نشان می دهد که ملت خواهان برگزاری انتخابات است و باید اراده مردم تمثیل شود.

آقای ایوب زاده افزود که مقام های حکومتی نباید منافع ملی را تبدیل قربانی خواسته های شخصی خود کند و از برگزاری انتخابات حمایت کند.

ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که اواخر تابستان تا اوایل پاییز سال آینده انتخابات برگزار می شود و حکومت آمادگی برگزاری را دارد.

تیمور حکیم یار، عضو شبکه اکسین نیز می گوید که به تعویق انداختن انتخابات، اعتماد مردم به حکومت را کم می کند و نهادهای مدنی و دولتمردان باید متوجه این امر باشد.

او اضافه کرد که شبکه اکسین نیز از برگزاری انتخابات حمایت می کند و روند برگزاری انتخابات را دنبال خواهد کرد.

این شبکه از برگزار نشدن به موقع انتخابات نگران است.