- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

امنیت ملی یک شبکه تروریستی خطرناک را در کابل دستگیر کرد

اداره امنیت ملی امروز (چهارشنبه) با ارسال خبرنامه ای نوشته «قطعات خاص نیرورهای ریاست عمومی  امنیت ملی طی عملیات خاص یک شبکه پنج نفره تروریستی گروه طالبان را در ناحیه پنجم شهر کابل دستگیر کردند.»

اداره امنیت ملی گفته است که این شبکه خطرناک مسئول شناسایی و ترور نیروهای امنیتی در شهر کابل بخصوص ناحیه پنجم را بر عهده داشت.

هویت افراد دستگیر شده هر یک، «نیاز محمد» فرزند عبدالاحد، «محمد آغا» فرزند سلطان عزیز، «محمد نسیم» فرزند شیرخان، «محمدزمان» فرزند جنت گل، و «حبیب الله» فرزند عبدالعزیز معرفی شده اند.

این افراد در اعترافات خود گفته اند که هشت ماه پیش توسط «قاری خالد» یک تن از فرماندهان گروه طالبان در قریه «کهنه خمار» ولسوالی جلریز در ولایت میدان وردک جذب گروه طالبان شده اند.

بر بنیاد اعترافات افراد دستگیر شده، آنها موظف شده بودند تا نیروهای امنیتی را شناسایی و با استفاده از ماین های مغناطیسی و یا تفنگچه ترور نمایند.