- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

امنیت ملی شش تروریست گروه طالبان را در قندهار دستگیر کرد

خبرنامه ای که این ریاست به خبرگزاری رها فرستاده، گفته است این افراد آموزش های نظامی و تروریستی را در ساحه اسحاق آباد کویته فرا گرفته بودند و در چندین حمله تروریستی در ساحات یاد شده ولایت کندهار سهم فعال داشته اند.

امنیت ملی این افراد را سلیمان مشهور به حیدری فرزند عبدالله جان، داد مولا فرزند محمد داود، خواست فرزند محمد خواص، یارمحمد فرزند روی محمد، عبیدالله فرزند محمد خان و عین الله فرزند عبدالودود باشندگان ولایت کندهار هستند.

در خبرنامه نوشته شده است که این افراد به دستور رهبران گروه طالبان در شورای کویته، غرض انجام حملات تروریستی و تخریبی به ولایت کندهار اعزام شده بودند.