- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

امارات متحده عربی سفیر جدید برای افغانستان معرفی می کند

صدیق امرخیل اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به پژواک گفته است که برخی دیپلومات های اماراتی هم اکنون وارد کشور شده و ماموریت شان را آغاز کرده اند.

ماموریت دیپلوماتیک امارات متحده عربی به دنبال انفجار موتر فاضلاب در چهار راهی زنبق در سال گذشته به حالت تعلیق در آمد.

همچنین پیش از آن رویداد تروریستی مرگبار، سفیر این کشور به همراه چندین دیپلومات اماراتی به دنبال انفجار در مهمان خانه والی قندهار در آن ولایت کشته شد.