- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

افغان های زندانی در ایران به افغانستان انتقال می یابند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در صفحه فیس بوکش نوشته است که افغانستان بخاطر دفاع از اتباع خویش در خارج از کشور اخیرا تفاهم نامه ایی را با جمهوری اسلامی ایران به امضا رسانده که به موجب آن تمامی افغان های زندانی در آن کشور به افغانستان انتقال می یابند.

آقای غنی همچنین گفته است که مسایل حقوقی این زندانی ها مطابق با قوانین نافذه کشور طی مراحل می گردد.

همچنین گفته شده که هم اکنون ۵۱۲۴ تن از اتباع کشور در زندان های ایران بسر می برند و تاکنون ۶۱۷ تن از افغان های زندانی در ایران به افغانستان منتقل شده اند.