- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

افراد مسلح سه تن را در نزدیکی بند قرغه کابل کشتند

برخی شاهدان عینی می گویند که شب گذشته (یکشنبه) یک گروه از مهاجمان مسلح به یک پوسته امنیتی در نزدیکی بند قرغه در حومه شهر کابل حمله کردند و سه افسر پولیس را کشتند.

این پوسته امنیتی در منطقه ای میان بند قرغه و بازار کمپنی بوقوع پیوست.

تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.