- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

اشرف غنی: پروازها در داخل و به خارج از کشور افزایش یابد

دفتر ریاست جمهوری نوشته است در نشستی که مقامات اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس جمهور برای ارائه گزارش کارکردها و پیشنهادات این اداره برگزار شد، به این اداره وظیفه سپرده شد تا توجه بیشتری برای افزایش ظرفیت، استانداردها و مصونیت پروازها کند تا پروازها در داخل و به خارج از کشور افزایش یابد.

همچنین اشتراک کنندگان نشست تاکید کردند که ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی با بلندبردن ظرفیت های تخنیکی، تکمیل نمودن معیارها و تطبیق پلان های عملی، مشکل پروازها از افغانستان به کشورهای اروپایی را حل کند.

بر علاوه آن، به مسئولین ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی هدایت داده شد تا در همکاری مشترک با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روی نهایی سازی مقررۀ کاری شرکت های دولتی و خصوصی کار کند تا در زمینۀ پروازها، سهولت های بیشتر ایجاد گردد.