- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

اشرف غنی برای سفری دو روزه به تاجیکستان رفت

 

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه ای نوشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور به دعوت امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صدر هیاتی عالی رتبه از مقامات کشور عازم تاجیکستان شد.

براساس خبرنامه، آقای غنی در این سفر با مقامات کشور تاجیکستان از جمله رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس مجلس نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد.

خبرنامه می افزاید که رئیس جمهور قرار است در خصوص گسترش مناسبات دو کشور با مقامات تاجیکی به بحث و گفتگو بپردازد و همچنین یک سند همکاری بین مقامات دو کشور به امضاء برسد.

آقای غنی همچنین قرار است در دانشگاه ملی تاجیکستان سخنرانی کند.

در این سفر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، فرید حمیدی رئیس دادستانی کل و قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا/برق آقای غنی را همراهی می کنند.