- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

یک اشتباه کوچک، جان رضاکاران هلال احمر را با خطر مواجه می کند

 

خانم گیلانی که به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ، سخنرانی می کرد، گفت که رهبری جمعیت هلال احمر باید شخصی بی طرف و مورد قبول همه اقوام باشد.

این اظهارات در حالی از سوی خانم گیلانی ایراد می شود که وی به باور برخی از کارشناسان امور اجتماعی تاکنون توانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

خانم گیلانی امروز یکشنبه در این نشست با اظهار خوشحالی از تصویب قانون اداره هلال احمر گفت که این اداره بعد از ۴۰ سال قانون مدار می شود.

وی  از مجلس سنا نیز خواست که با درک اهمیت این قانون آن را تصویب کند و پس از توشیح رییس جمهوری این قانون عملی می شود.

اداره جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که ممانعت در عرصه کاری بزرگترین چالش این اداره است و ادامه جنگ ها و خشونت ها در افغانستان باعث شده است که دسترسی کارمندان این اداره به افراد آسیب پذیر و فقیر محدود شود.

مونیکا،رییس صلیب سرخ در افغانستان میگ وید که مقامات دولتی و حکومتی افغانستان باید به کارکرد رضاکاران این اداره توجه لازم بکند.

وی از آینده تاریک درجهان سخن میزند و میگوید که آینده در سرتاسر جهان تاریک به نظر میرسد زیرا هر روز وقوع حوادث طبیعی و جنگی در کشورها افزایش داشته و تعداد افراد آسیب پذیر نیز بیشتر می شود.

اداره هلال احمر افغانی طی سال ها اخیر در مواقع اضطراری با توجه به امکانات محدودش توانسته خدمات شایانی به مناطق آسیب پذیر انجام دهد.