- خبرگزاری رها - http://rahapress.af -

ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی/سه شنبه ۳ دلو